Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Název vzdělávací akce:

Jak inovovat školní vzdělávací program

 

 

2.     Obsah akce - podrobný přehled témat:

Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Obsah:

  1. Hodnotící zpráva jako východisko pro inovaci ŠVP
  2. Soulad školního vzdělávacího programu s požadavky RVP PV
  3. Zpracování jednotlivých kapitol ŠVP
  4. Propojenost s třídním vzdělávacím programem
  5. Provázanost vlastního hodnocení s plánováním

 

3.     Vzdělávací cíl:

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

 

Časová dotace 8 hodin

Lektor: Mgr. Zora Syslová