Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.     Název vzdělávací akce:

Plánování a realizace třídního vzdělávacího programu.

 

 

2.     Obsah akce - podrobný přehled témat:

Tento vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelek a učitelek MŠ, vztahujících se k vytváření vzdělávacích strategií v mateřské škole. Seznamuje s přístupy k plánování a realizaci vzdělávacích cílů v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a soudobými trendy vzdělávání.

Obsah:

  1. Východiska plánování (ŠVP, modely, myšlenková mapa)
  2. Metody vzdělávání - prožitkové a kooperativní učení
  3. Organizace vzdělávání – prolínání spontánních a řízených činností
  4. Komunikace a interakce učitelky s dětmi (učitelka jako vzor sociálních dovedností)
  5. Pravidla společného soužití ve třídě – vyvozování a vytváření pravidel jako důležitý předpoklad pro zajištění bezpečného sociálního prostředí

 

 

3.     Vzdělávací cíl:

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jaké přístupy je potřebné a vhodné uplatňovat při vzdělávacích činnostech v MŠ, aby každé dítě mělo příležitost optimálně se rozvíjet v souladu se svými možnostmi a potřebami.